Het sponsorpakket bestaat uit:

Zonnepanelen zonder investering, zorgen en onderhoud

KiesZon® op School neemt de hele investering die bij de aanschaf van zonnepanelen  komt kijkenvoor haar rekening. De school betaalt alleen de opgewekte kilowatturen.
De school kiest zelf een energieleverancier.

KiesZon® op School zal de school volledig ontzorgen: van oriëntatie op de aanschaf  tot en met realisatie en onderhoud.

KiesZon® op School controleert dagelijks alle systemen. Treedt er ergens een probleem  op, dan wordt dit binnen 48 uur opgelost. De school heeft hier verder geen omkijken naar.

De opgewekte energie neemt de school af tegen een aantrekkelijk tarief. Afhankelijk van  het huidige tarief, dak grootte en energieverbruik berekent KiesZon® op School in de  pre-scan fase de financiële consequentie voor uw school.

Voor iedere 10% van de investering die uw school zelf kan inbrengen, wordt het tarief per kWh 1 cent lager. De school zou een bijdrage kunnen vragen aan de gemeente,  eigen middelen kunnen inzetten of een actie kunnen organiseren waarmee leerlingen  geld kunnen inzamelen, bijvoorbeeld met een sponsorloop ofwel een ‘Sun-Run’.

Na 10 jaar heeft uw school de keuze om het project over te nemen tegen een vooraf  vastgestelde overnamesom of de exploitatie te laten voortzetten tegen een tarief dat in  jaar 11 niet hoger mag zijn dan in jaar 10. Alles vooraf duidelijk, zonder onduidelijke  afspraken.

 

Een display die de opgewekte zonnestroom inzichtelijk maakt

Een display die de opgewekte zonnestroom inzichtelijk maakt Deze display wordt op een centrale plek in de school geplaatst. De hoeveelheid opgewekte zonnestroom wordt op het display concreet gemaakt met duidelijke vergelijkingen.

 

Een educatief programma

Een educatief programma  Dit programma informeert kinderen uit de onder-, midden- en bovenbouw spelenderwijs over het hoe en waarom van zonne-energie en maakt hen bewust van het feit dat we zuinig met energie om moeten gaan. Het programma bestaat uit drie interactieve films  en drie quizzen die op het digibord worden getoond. Tijdens het doen van proeven  ontdekken kinderen waarom en hoe de zon energie oplevert.