KiesZon® op School wordt mogelijk gemaakt door

Stichting DOEN

Stichting DOEN is één van de financiële partners die dit project mede mogelijk maakt.  Als aanjager van mensen en organisaties die het voortouw nemen op het gebied van duurzame, sociale en culturele vernieuwing streeft Stichting DOEN naar een groene, sociale en culturele samenleving. DOEN ondersteunt deze voorlopers en brengt ze met elkaar in contact. Stichting DOEN ondersteunt het project KiesZon® op School financieel, zodat basisscholen kunnen profiteren van een aantrekkelijk tarief per opgewekte kilowattuur.

IVN

IVN werkt aan een duurzame samenleving en gaat er vanuit dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laat IVN jong en oud de natuur dichtbij beleven. IVN verbindt mensen van alle leeftijden met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Dit project brengt educatie, duurzaamheid en energie samen. IVN heeft binnen dit project een bijdrage geleverd aan het educatieve pakket.

GreenChoice

Greenchoice maakt sinds 2001 iedere dag groene keuzes. Vanuit de overtuiging dat als we met z’n allen voor groene energie kiezen de wereld al snel een stuk leefbaarder wordt. Greenchoice levert daarom puur en alleen energie uit zon, wind, water of biomassa. Duurzame energie uit onuitputtelijke bronnen die we met een gerust hart kunnen blijven gebruiken. Greenchoice ondersteunt het project KiesZon® op School financieel en zet zich in om deelnemende scholen te faciliteren bij hun teruglevering van energie.

De Stichting Schooldakrevolutie

De Stichting Schooldakrevolutie wil vóór 2020 de helft van alle scholen in Nederland van zonnepanelen voorzien. De besparingen op de energierekening worden vervolgens ingezet voor lesprogramma’s over duurzaamheid. Op die manier wordt niet alleen de milieu-impact van scholen verkleind, maar leren leerlingen ook bewust met milieu en energie omgaan. De Stichting streeft ernaar om de overstap naar zonnestroom zo eenvoudig mogelijk te maken voor schoolbesturen en gemeenten, bijvoorbeeld door het aanbieden van een kosteloos ontwerp van een zonnesysteem. De Stichting Schooldakrevolutie is opgericht door Sungevity en stichting Urgenda, en dient geen commerciële belangen. Meer informatie: www.schooldakrevolutie.nl

KiesZon

KiesZon ontwikkelt al jaren grootschalige zonnestroomprojecten op daken van gebouwen in heel Nederland. KiesZon is binnen dit project uw aanspreekpunt en contractpartner voor nu en in de toekomst. www.kieszon.nl 

Enexis

Enexis vindt betaalbaarheid, betrouwbaarheid en verduurzaming van energie belangrijk. Vandaar dat Enexis het belang van duurzame energie onder de aandacht wil brengen bij de jeugd met een totaalpakket*. Dit bevat interessant lesmateriaal over zonne-energie en een informatiepaneel, waarvan de opwek van zonnepanelen en het electriciteitsverbruik van de school op afgelezen kan worden. Kijk voor informatie op www.vanzonkrijgjeenergie.nl

* Het lesmateriaal, het informatiepaneel, de slimme meter en het monitoringsysteem worden gratis beschikbaar gesteld indien de school in het verzorgingsgebied van Enexis ligt.