Opvoedkundige taak basisscholen alternatieve energie

“Basisscholen moeten kinderen het belang van alternatieve energie bijbrengen. Die opvoedkundige taak begint in eigen huis. Als scholen zelf het goede voorbeeld geven, dan pas kunnen we  verwachten dat kinderen ook straks als volwassenen zorgvuldig omgaan met fossiele brandstoffen.” Dat stelt Frank Heijckmann, directeur van KiesZon. Hij maakt deze opmerking naar aanleiding van het project Kieszon op School. Dankzij dit initiatief kunnen besturen van basisscholen de daken van hun schoolgebouwen zonder investering voorzien van zonnepanelen (http://www.kieszonopschool.nl/).

Nederland telt ruim 3600 basisscholen met in totaal ongeveer 1,5 miljoen leerlingen. Die leerlingen bepalen de toekomst van onze samenleving. Een van de aspecten die daarbij een belangrijke rol speelt is onze energievoorziening. De fossiele bronnen raken uitgeput met als gevolg dat aandacht voor andere vormen van energievoorziening absoluut noodzakelijk is. Het basisonderwijs zorgt er mede voor dat kinderen de juiste bagage krijgen om onze toekomstige welvaart veilig te stellen. “Daarbij hoor je wel zelf het goede voorbeeld te geven. Dat maakt je als school geloofwaardig. Bovendien maak je door het gebruik van zonnepanelen alternatieve energiebronnen voor kinderen concreet. Het biedt een goede aanleiding voor boeiende en leerzame lessen”, aldus Heijckmann.

De zon, een eindeloze bron van energie
Op dit moment zijn er in Nederland slechts een paar honderd  basisscholen die energie opwekken met zonnepanelen. Dat aantal is nog veel te laag. Als we het vergelijken met bijvoorbeeld Duitsland, dan staan we hier echt nog aan het begin. Het project ‘Kieszon op school’ is mede ontstaan om schoolbesturen bewust te maken van hun rol en de mogelijkheden die de zon biedt. De zon is een eindeloze bron van energie die we zelfs in ons klimaat op een rendabele manier kunnen exploiteren. Energie opwekken is één kant van de zaak. Energieverbruik is de andere kant. Beide aspecten zijn belangrijk als het gaat om een duurzame toekomst. Ons basisonderwijs speelt daarbij een essentiële rol, die nog onvoldoende aandacht krijgt.

Zonnepanelen zonder investering
Frank Heijkmann is heeft in zijn streven naar een duurzame samenleving partijen benaderd om het voor basisscholen mogelijk te maken om zonder investeringen zonnepanelen te plaatsen. “Ik weet dat geld vaak een belemmering is. Die drempel hebben we nu weggenomen. Nu is het alleen nog een kwestie van willen”.