IVN partner KiesZon op School

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) is een van de partners van Kieszon op school.
Algemeen Directeur Jelle de Jong twijfelt geen moment aan het nut  van het partnership.”De zon is de bron van alle leven. Het is belangrijk dat mensen zich daarvan bewust zijn. Daarvoor moeten mens en natuur meer met elkaar verbonden worden. In harde economische termen is het nu al rendabel om goed voor de aarde te zijn. Kieszon op school is daarvan een mooi voorbeeld. ”


Jelle de Jong, Algemeen Directeur IVN

IVN is een van de belangrijkste organisaties in Nederland voor de verandering naar een duurzame samenleving en verantwoord ondernemerschap. Met 20.000 vrijwilligers en ongeveer 100 professionele krachten werken ze dagelijks aan die transitie.
Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) is een van de partners van Kieszon op school.

Algemeen Directeur Jelle de Jong twijfelt geen moment aan het nut  van het partnership.”De zon is de bron van alle leven. Het is belangrijk dat mensen zich daarvan bewust zijn. Daarvoor moeten mens en natuur meer met elkaar verbonden worden. In harde economische termen is het nu al rendabel om goed voor de aarde te zijn. Kieszon op school is daarvan een mooi voorbeeld. ”
IVN is een van de belangrijkste organisaties in Nederland voor de verandering naar een duurzame samenleving en verantwoord ondernemerschap. Met 20.000 vrijwilligers en ongeveer 100 professionele krachten werken ze dagelijks aan die transitie.

Belang van zonne-energie
De zon is de bron van alle leven. Zelfs fossiele brandstoffen zoals olie bestaan dankzij de zon. Maar de voorraden raken snel op.  “Wat we in miljoenen jaren aan fossiele brandstoffen hebben opgebouwd, blazen we er in een paar honderd jaar doorheen. Dat moeten we een halt toeroepen. Overgaan op zonne-energie is daarvoor de mooiste manier”, aldus de Jong. “Aan de hand  van zonne-energie kun je bovendien een geweldig verhaal vertellen. Wist je dat  1 dag zon voldoende is om alle mensen op aarde een jaar lang van energie te voorzien?”

Gedrag
Het gebruik van zonnepanelen is volgens De Jong een belangrijke stap. Maar hij benadrukt tegelijkertijd de noodzaak dat kinderen zich ook bewust worden van hun eigen energieverbruik.  “Ze groeien op in elektronische paleizen, ver weg van de natuur. Ze vinden het vanzelfsprekend dat er schoon water uit de kraan komt en elektriciteit uit het stopcontact. Daarom zijn projecten zoals ‘Waterspaarders’ en ‘Kieszon op School’ zo belangrijk. Deze initiatieven dragen bij aan de bewustwording en een gedragsverandering.”

Nederland loopt achter
In vergelijking met de ons omringende landen loopt het Nederlandse onderwijs  achter als het gaat om een duurzame bedrijfsvoering. Toch is de directeur van IVN hoopvol. “Grote veranderingen hebben nou eenmaal vele duwtjes nodig om tot een omslagpunt te komen. Vijf tot tien jaar geleden was vrijwel niemand bezig met alternatieve energie. Nu staat het weldegelijk op de agenda. Het is niet langer iets van alleen geitenwollen-sokken-figuren. We zien tegenwoordig allerlei mooie initiatieven, zoals bijvoorbeeld de Groene Telegraaf.   We zitten vlak bij het omslagpunt, dit moment moeten we pakken.”

Maatschappelijke missie
Volgens De Jong gaan zonne-energie en economisch rendement tegenwoordig goed samen. Dat zie je ook bij dit project. “Het is toch fantastisch dat je als school geen investeringen hoeft te doen en tegelijk bespaart op je energiekosten”.  De voormalig directeur van Tempo Team weet als geen ander hoe belangrijk het is om mensen mee te nemen in een maatschappelijk verhaal. “Vertel als organisatie waarvoor je daadwerkelijk staat. Dan breng je mensen in hun kracht, maken ze bedrijven sterker en ontstaan veranderingen. Als de maatschappelijke missie centraal staat, komen de bedrijfseconomische resultaten vanzelf.” Volgens de Jong vormen de economische crisis en de kwetsbare internationale betrekkingen een mooie uitdaging. “Uitgerekend nu het geld niet langer over de plinten klotst, wordt duidelijk hoe we daadwerkelijk met dit soort vraagstukken omgaan. Ik ben er van overtuigd dat het misschien een moeilijke weg  wordt, maar dat we ons stap voor stap meer bewust worden van de vraagstukken die er daadwerkelijk toe doen.”

Taak onderwijs
Over de vragen of het wel de taak van het onderwijs is om kinderen bewust te maken van het belang van duurzaamheid en of scholen niet teveel belast worden met dit soort vraagstukken, is de Jong helder.  “Onderwijs is bedoeld om kinderen voor te bereiden op een leven in de 21ste eeuw.  Daarbij komt meer kijken dan alleen rekenen en taal. Samenwerken en verbinden zijn belangrijke competenties om een goed bestaan op te bouwen. Scholen die voorop lopen leveren ‘complete kinderen’ af. Zij laten het denken in hokjes los en kiezen voor een integrale aanpak. Taal en rekenen zijn daarbij verweven met maatschappelijke vraagstukken. Leer kinderen bijvoorbeeld woorden en spreekwoorden die samenhangen met zonne-energie. Laat ze aan de hand van het aantal panelen en de energieproductie berekeningen maken. Dan sla je meerdere vliegen in één klap.”

Kieszon op school
De professionaliteit, de breedte van het servicepakket en de andere partners vormen voor IVN een goede reden om deel te nemen aan Kieszon op School. “De samenwerking tussen commerciële partijen en maatschappelijke organisaties vormt het model van de toekomst. Partijen groeien naar elkaar toe,  maatschappelijke organisaties worden ondernemender en commerciële partijen worden zich bewust van hun maatschappelijke opgave. Dankzij die combinatie ontstaat de versnelling die nodig is om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.” Ook de politiek maakt volgens De Jong een positieve ontwikkeling door. “Tien jaar geleden had nog niemand gehoord van de circulaire economie. Nu is het een van de peilers van het regeerakkoord. En het feit dat staatssecretaris Wilma Mansveld op 2 september met veel enthousiasme de Duurzame Dinsdagkoffer int ontvangst nam, getuigt eveneens van die ontwikkeling.”  Het is duidelijk: Jelle de Jong is optimistisch en blij met een initiatief als Kieszon op school. “De toekomst is al hier, maar nog ongelijk verspreid. Het is nog slechts een kwestie van tijd.”