Stap 4 - Juridische fase, inclusief contact met gemeenten

JURIDISCHE FASE

Het schoolbestuur en KiesZon® op School maken heldere en duidelijke afspraken met elkaar. Goede afspraken vooraf voorkomen onduidelijkheden tijdens de realisatie en later tijdens het onderhoud van de zonnestroom-installatie. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.