Stap 3 - Technisch adviseur maakt technisch rapport

TECHNISCH ADVISEUR MAAKT TECHNISCH RAPPORT

Als we voldoende aanknopingspunten zien dan bezoekt een technisch adviseur de school, bekijkt het dak, de kabelroute van het dak naar de omvormer in de meterkast en maakt hiervan foto’s. De bevindingen worden vastgelegd in een technisch rapport dat als basis dient voor het ontwerp van het zonnestroom-systeem. Met een handtekening verklaren KiesZon® op School en het schoolbestuur samen dat ze akkoord zijn met dit rapport.