INTAKEGESPREK

Hoeveel energie verbruikt de school? Tegen welk tarief? Wat is het dakoppervlakte van de school? Tijdens een gesprek tussen KiesZon® op School en iemand van het schoolbestuur worden deze zaken in kaart gebracht. Zo kunnen we het voordeel voor de school nauwkeurig berekenen.

SCHOOL ONTVANGT EEN VOORSTEL OP MAAT

De school ontvangt een voorstel waarin exact beschreven staat met hoeveel panelen de school een optimaal rendement genereert en wat de financiële consequenties zijn gedurende de looptijd.

TECHNISCH ADVISEUR MAAKT TECHNISCH RAPPORT

Als we voldoende aanknopingspunten zien dan bezoekt een technisch adviseur de school, bekijkt het dak, de kabelroute van het dak naar de omvormer in de meterkast en maakt hiervan foto’s. De bevindingen worden vastgelegd in een technisch rapport dat als basis dient voor het ontwerp van het zonnestroom-systeem. Met een handtekening verklaren KiesZon® op School en het schoolbestuur samen dat ze akkoord zijn met dit rapport.

JURIDISCHE FASE

Het schoolbestuur en KiesZon® op School maken heldere en duidelijke afspraken met elkaar. Goede afspraken vooraf voorkomen onduidelijkheden tijdens de realisatie en later tijdens het onderhoud van de zonnestroom-installatie. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

TEKENEN VAN HET CONTRACT

Het schoolbestuur en KiesZon® op School gaan rond de tafel en tekenen het contract voor het plaatsen van de panelen. KiesZon® op School stroomlijnt en begeleidt het besluitvormingsproces zo dat de projectrealisatie geen onnodige vertraging oploopt, alle besluiten helder en volledig zijn en alle afspraken op een correcte manier worden vastgelegd.

WAT EN HOE GAAN WE HET DOEN?

Voordat de zonnepanelen het dak opgaan moet het voor iedereen duidelijk zijn wat de planning is, welke werkzaamheden er worden uitgevoerd en wat dit betekent voor de school, haar leerlingen en de omgeving. KiesZon® op School ontzorgt de school volledig.

ZONNESTROOM ZONDER ZORGEN EN ONDERHOUD

Zodra de panelen op het dak liggen heeft de school hier geen omkijken meer naar. KiesZon® op School controleert dagelijks alle systemen. Treedt er ergens een probleem op, dan staat er binnen 2 werkdagen een monteur op de stoep. De school hoeft hiervoor zelf niet in actie te komen. De hoeveelheid opgewekte energie wordt op afstand ingelezen en op basis daarvan wordt de jaarlijkse eindafrekening gemaakt.