178

Iedereen weet het: duurzame energie wordt steeds belangrijker.

Met KiesZon® op School wordt het voor scholen heel makkelijk

om te kiezen voor de meest bereikbare duurzame energie die er is:

zonne-energie. Daarvoor heeft KiesZon® op School een uniek

sponsorprogramma ontwikkeld waarbij 250 scholen de kans krijgen

louter en alleen maar de voordelen te ervaren van zonne-energie.

Zonder investeringen. Helder, zonder kleine lettertjes.

Zonder schaduwkant dus. Schrijf hier snel in